ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Tuesday, 28 December 2021

PSEB BOARD EXAM ANSWER KEY: DOWNLOAD HERE ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 10 ਵੱਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ  ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਲਈ ਆੰਸਰ ਕੀ( UNOFFICIAL)  ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ , ਇਸ ਆੰਸਰ ਕੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅੰਕਾ ਦਾ  ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। 


https://t.me/Teachersnewsonly1 

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆


ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ best of luck. CLASS 10TH
       CLASS 12
PUNJABI SET A DOWNLOAD HERE 
PUNJABI SET A DOWNLOAD HERE
ENGLISH SET DOWNLOAD HERE
ENGLISH SET B DOWNLOAD HERE
HINDI SET A DOWNLOAD HERE
CHEMISTRY {SET A }
{SET B}

MATHEMATICS SET A SET B
ACCONTANCY DOWNLOAD 
SCIENCE SET A  SET B 
HISTORY  SET A  SET B(Updating)
SOCIAL SCIENCE SET A     SET B PHYSICAL EDUCATION SET B
BIOLOGY SET A  
SET B
PHYSICS SET A  
SET B     
 
12TH QUESTION PAPER SET
POLITICAL SCIENCE SET A , SET B
MATHEMATICS SET A
8TH CLASS ANSWER KEY
PUNJABI DOWNLOAD HERE
MATHEMATICS DOWNLOAD HERE
SCIENCE DOWNLOAD HERE
SOCIAL SCIENCE DOWNLOAD HERE
ENGLISH DOWNLOAD HERE
PSTET 2021 DOWNLOAD HERE

RECENT UPDATES

Today's Highlight