TEACHER TRANSFER: ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੋਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

 ਦਫਤਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ- ਧਾਰ-2 ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਟੀਚਿੰਗ / ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਠਾਨਕੋਟ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2022

ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ- ਧਾਰ-2 ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ Stay / 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਦਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  READ OFFICIAL INSTRUCTIONS HERE 
RECENT UPDATES

School holiday

LINK FOR MERITORIOUS SCHOOL ADMISSION 2023-24: ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਲਿੰਕ ਐਕਟਿਵ

MERITORIOUS SCHOOL ADMISSION 2023: ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ  ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੋਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਛਾਰ ਅਰ ਐਂਡ ਸੈ...