Saturday, 22 January 2022

49 MA ਕੀ ਹੈ? PRO ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

 49-MA ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ VVPAT ਵਿਚੋਂ ਗਲਤ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ A ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ , ਲੇਕਿਨ VVPAT ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟ B ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ । 

PRO ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

17A ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰੋ

ਗਲਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਭਰਵਾਓ

ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਓ। 

ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਵਾਓ

ਜੇਕਰ ਪਰਚੀ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ
HOW TO FILL FORM 17A : ਫਾਰਮ 17 A ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ17-A ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਾਓ

17-C ਭਾਗ 1 ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਵੋਟ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਪਰਚੀ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ

ਘਲਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਣ ਲਈ IPC ਧਾਰਾ 177 ਅਧੀਨ

6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 1000/- ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Also read;

POLLING HELPLINE: CHALLENGE VOTE/ TENDER VOTE : ਚੈਲੇਂਜ ਵੋਟ / ਟੈਂਡਰ ਵੋਟ ਕੀ ਹਨ , ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 
 

POLLING HELPLINE:  ਮੌਕ ਪੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ? How to fill mock poll certificate?

 POLLING HELPLINE;   ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣ, (FORM 12 AND 12A DETAILS)  


POLLING HELPLINE: 49 MA ਕੀ ਹੈ? PRO ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ‘ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ  

Trending

RECENT UPDATES

Today's Highlight