Thursday, 24 February 2022

DHC RECRUITMENT : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 168 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ, ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

 

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭਰਤੀ 2022: ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 168 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।


ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (DHC)  ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2022 ਦੁਆਰਾ 168 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ  ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।


DELHI HIGH COURT RECRUITMENT 2022: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (DHC) ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2022 ਰਾਹੀਂ 168 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 123 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 45 ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।


EXAM DATE SHEET FOR DELHI HIGH COURT RECRUITMENT 2022

 ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 27 ਮਾਰਚ 2022 (11 AM ਤੋਂ 1.30 PM) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 20 ਮਾਰਚ 2022 (11 AM ਤੋਂ 1 PM) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 12 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

Important dates :Delhi high court recruitment 2022


ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ:

ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ - 25 ਫਰਵਰੀ 2022

ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ - 12 ਮਾਰਚ 2022ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:

ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ - 123 ਅਸਾਮੀਆਂ (55 ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ 68 ਅਨੁਮਾਨਿਤ)ਸ਼੍ਰੇਣੀ         ਅਸਾਮੀਆਂ

ਯੂ.ਆਰ:    86

ਐਸ.ਸੀ:     8

ਐਸ ਟੀ:  29


ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ - 45 (ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 43 ਅਸਾਮੀਆਂ, 2 ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ)


ਸ਼੍ਰੇਣੀ  ਅਸਾਮੀਆਂ

ਯੂ.ਆਰ:   32

ਐਸ.ਸੀ :  7

ਐਸ ਟੀ: 6


 Salary: 

ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ - ਰੁਪਏ 56100-177500 ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ - 131100- 216600 ਰੁਪਏ।


EDUCATIONAL QUALIFICATION FOR DELHI JUDICIAL RECRUITMENT

ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2022 ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ:

ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ:

LLLB/ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961/B ਅਧੀਨ ਵਕੀਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ:

LLB + 7 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ।

ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ:

ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ - 32 ਸਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਐਚਆਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ - 35 ਸਾਲਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2022 ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:

ਚੋਣ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

1. ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ)

2. ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਲਿਖਤੀ)

3. ਇੰਟਰਵਿਊ

How to apply for Delhi high court recruitment 2022

ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2022 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?

1. DHC ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ - http://delhihighcourt.nic.in/

2. 'ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ' ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 'ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

3. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।

4. ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।

5. ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰੋ।

6. ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।

ਦਿੱਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ:

ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ - ਰੁਪਏ 1000/-

SC/ST/PWD ਉਮੀਦਵਾਰ - ਰੁਪਏ। 200/-GROUP D ACR: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਏ.ਪੀ.ਆਰ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ , ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਜਾਰੀ

 

Download complete letter and Proforma for class 4 employees

MOTHER'S TRAINING: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ

 


PSEB 5TH EXAM: ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ

 

ਸ਼ਰਮਨਾਕ: ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਇਰਲ

PRINCIPAL PICS WITH GIRL STUDENTS GOES VIRAL 

NANGRAN PRINCIPAL PICS WITH GIRLS VIRAL 

NANGAL PRINCIPAL PICS WITH STUDENTS VIRAL

ਨੰਗਲ, ਰੂਪਨਗਰ 24 ਫਰਵਰੀ

ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨਨਗਰਾਂ  ਵਿਖੇ ਇਕ  ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ  ਵਾਇਰਲ   ਹੋਣ  ਤੇ  ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਇਸ  ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ   ਵਿਰੁੱਧ ਨੰਗਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਟੇਲਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 
ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੁਘੌੜ  ਨੇ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ  ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਘੋੜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ  2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਾਇਰਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ   ਪੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ    ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ।

 ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ  ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲੀ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ   ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ  ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ  ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ  ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ  ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ  ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।  ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਥੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।


ਖ਼ਬਰਾਂ  ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ  ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ  ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਾਰਨ ਭੜਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ।


 ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 0015 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 376 ਸਣੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

 ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ   ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ.

Also read:


ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟੀਮ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

RECENT UPDATES

Today's Highlight