ਪੁੱਡਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਭਰਤੀ 2022: ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

  •  #ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਭਰਤੀ 2022#
  • ਪੁੱਡਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਭਰਤੀ 2022
  • ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 05/2022
  • ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਮੰਡਲ ਚੋਣ-68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 05/2022ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਭਰਤੀ 2022 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 05/2022


ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ: ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ)

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਾਨ : ਪੰਜਾਬ

ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ: ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ

ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 28

ਉਮਰ: ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 18-37 ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ।

ਯੋਗਤਾ: ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ)


ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਭਰਤੀ 2022 (ਪੁੱਡਾ)

ਪੁੱਡਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 18 ਮਈ 2022

ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 18 ਮਈ 2022

ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: ਜੂਨ 2022

ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ: (ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਪਡੇਟ)

ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਮਿਤੀ: (ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਪਡੇਟ)


ਪੁੱਡਾ ਭਰਤੀ 2022 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿੰਕ

ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ): https://puda.punjab.gov.in/

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: sssb.punjab.gov.in

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਲਿੰਕ : ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ( ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧ) 

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ: sssb.punjab.gov.in

ਸਿਲੇਬਸ ਪੁੱਡਾ ਭਰਤੀ 2022 ਲਈ ਲਿੰਕ: ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ

ਪੁੱਡਾ ਭਰਤੀ 2022 ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ

ਸਵਾਲ: ਮੈਂ ਪੁੱਡਾ ਭਰਤੀ 2022 ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ?

ਜਵਾਬ: ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। sssb.punjab.gov.in


ਸਵਾਲ: ਪੁੱਡਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਪੁੱਡਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਸਵਾਲ: ਪੁੱਡਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਭਰਤੀ 2022 ਲਈ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਪੁੱਡਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ 18-37 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ।

ਸਵਾਲ: ਪੁੱਡਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਲਿੰਕ www.sssb.punjab.gov.in 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਵਾਲ: ਪੁੱਡਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਭਰਤੀ 2022 ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਪੁੱਡਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ  ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ , ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਆਦਿ 18.05.2022 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

RECENT UPDATES

School holiday

LINK FOR MERITORIOUS SCHOOL ADMISSION 2023-24: ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਲਿੰਕ ਐਕਟਿਵ

MERITORIOUS SCHOOL ADMISSION 2023: ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ  ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੋਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਛਾਰ ਅਰ ਐਂਡ ਸੈ...