PSEB CLASS 7 SCIENCE BIMONTHLY QUESTION PAPER 2024

PSEB CLASS 7 SCIENCE BIMONTHLY QUESTION PAPER 2024


ਭਾਗ I: ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ

1. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਤਪਾਦ ______ ਹੈ।

2. ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ  _____ ਹੈ।

3. ਲਿਟਅਸ ਅਤੇ ਹਲਦੀ---------- ਸੂਚਕ ਹਨ।

4. ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ------ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਗ II: ਸੱਚ/ਝੂਠ

1. ਡੱਡੂ ਦਮੜੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

2. ਕੀੜੀ ਦੇ ਡੰਗ ਵਿੱਚੋ ਆਗਜੇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

3. ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰੂਮੀਨੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

4. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਲੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਭਾਗ III:

1. ਪੌਟਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ____ ਹੈ।

2. ਜਿਹੜੇ ਜੰਤੂ ਕੇਵਲ ਪੌਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ____ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਗ IV: 

1. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਣੀ ਲੋੜੀਟੀ ਸਮਗਰੀ  ਦਾ ਨਾਂ ਦਸੋ। 

2. ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। 

ਭਾਗ V: 

1. ਤੇਜਾਬਾਂ ਅਤੇ ਖਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ।

2. ਆਕਸੀ ਸਾਹ  ਕਿਰਿਆ  ਅਤੇ ਅਣਆਕਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ।  


Featured post

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (14 ਜੁਲਾਈ 2024) - ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ

  ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (14 ਜੁਲਾਈ 2024) - ਪੰਜਾਬੀ  ਵਿੱਚ ਮੇष (Aries): ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਰਹੇਗਾ. ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ...

BOOK YOUR SPACE ( ਐਡ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ )

BOOK YOUR SPACE ( ਐਡ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ )
Make this space yours

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ

RECENT UPDATES

Trends