ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, PNRC ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ

ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, PNRC ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ 


Punjab Nurses Registration Council Medical Education Bhawan, Sector 69, Mohali -160062 (Punjab) issued a public notice regarding Nursing courses recognition from Desh Bhagat University.

PNRCM SAID "This is to caution that as on date, Desh Bhagat University or its constituent colleges are not recognised to run any nursing course for the academic session 2023-24. The general public vide this notice is advised to exercise caution. Any admission will be at the candidate's own risk." 
ਪੰਜਾਬ  ਨਰਸਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾੰਉਸਿਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ , ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਘੀ ਕਾਲਜ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
School holiday

SCHOOL HOLIDAYS IN NOVEMBER 2023: ਸਕੂਲਾਂ , ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

SCHOOL HOLIDAYS IN  NOVEMBER  2023:   ਸਕੂਲਾਂ , ਦਫਤਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ  SCHOOL HOLIDAYS IN NOVEMBER 2023 ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵ...

Trends

RECENT UPDATES