Monday, July 05, 2021

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੇ NPS ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ

ਨਵੀਂ  ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ  ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਦੇ  ਮੈਚਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

 ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ: 01/2020 ਮਿਤੀ: 10.06.2020 ਅਤੇ (04/2020 ਮਿਤੀ 22.09.2020 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ 01/2072 ਮਿਤੀ 03.02.2012 ਦੇ Sub Para ( 2 ) of Para-2 ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਪੋਨਸੂਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ 02/19/2016- 2FPPC/198 ਮਿਤੀ 05-02-2020 ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

JOIN TELEGRAM FOR LATEST UPDATES CLICK HERE

JOIN US ON TELEGRAM

JOIN US ON TELEGRAM
PUNJAB NEWS ONLINE

Today's Highlight