ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Tuesday, 3 May 2022

PNB RECRUITMENT 2022: ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 145 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ, ਮਈ ਤੱਕ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

 PUNJAB NATIONAL BANK INVITES ON-LINE APPLICATIONS FROM INDIAN CITIZENS FOR THE VARIOUS POSTS: 

Opening Date for On-line Registration 22.04.2022 
Closing Date for On-line Registration (Including for Candidates from Far-Flung Areas) 07.05.2022
 Tentative Date of On-line Examination 12.06.2022 


 Post code Name of post Grade/ scale No. of vacancies Scale of pay

 
Manager (Risk) MMGS-II 
NUMBER OF POSTS :40 
SALARY: 48170-1740/1-49910- 1990/10-69810

Manager(Credit) MMGS-II 

NUMBER OF POSTS : 100 
SALARY: 48170-1740/1-49910- 1990/10-69810 

 Senior Manager (Treasury) MMGS-III 
NUMBER OF POSTS: 05 
SALARY: 63840-1990/5-73790- 2220/2-78230 

NATIONALITY/ CITIZENSHIP:
A candidate must be either –
i. a Citizen of India or
ii. a subject of Nepal or
iii. a subject of Bhutan or as per notification download here 
 PUNJAB GOVT JOBS 2022 :  ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2022  ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀਆਂ ਇੱਥੇ 

Application starts on  Name of DEPARTMENT LAST DATE FOR APPLYING 
23-04-2022 PNB RECRUITMENT 2022  07-05 2022  (DOWNLOAD HERE)
22-04-2022 POWER COM RECRUITMENT 2022  20-05 2022  (DOWNLOAD HERE)
14-04-2022 DISTT AND SESSION JUDGE OFFICE BARNALA RECRUITMENT 13-05 2022  (APPLY HERE)
06-04-2022 PSPCL RECRUITMENT (WRITTEN TEST )  22-04 2022  (DOWNLOAD HERE)
06-04-2022 BFSU LECTURER RECRUITMENT ( ADVT -3)  27-04 2022  (APPLY HERE)
12-04-2022 PSOU NON TEACHING  RECRUITMENT 2022  09-05 2022  (APPLY HERE)
06-04-2022 PGI JUNIOR AUDITOR RECRUITMENT 05-05 2022  (APPLY HERE)
06-04-2022KMV JALANDHAR RECRUITMENT 2022 20-04 2022  (APPLY HERE)
06-04-2022 BFSU LECTURER RECRUITMENT ( ADVT -3)  27-04 2022  (APPLY HERE)
06-04-2022 PPSC DISTT ATTORNEY GENERAL RECRUITMENT 2022 26-04 2022  (ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ )
04-01-2022 PUNJAB SCHOOL TEACHER RECRUITMENT 2022  20-04 2022  (ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ )
30-03-2022 MGSIPAP CHANDIGARH 2022 24-04 2022  (ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ )
30-03-2022 BFSU RECRUITMENT 2022 (ADVT -2) 28-04 2022  (ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ )
30-03-2022 GNDU RECRUITMENT 2022  13-04-2022   ( APPLY HERE)
30-03-2022 DAV COLLEGE RECRUITMENT 2022 28-04 2022  (ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ )
30-03-2022 ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਭਰਤੀ 2022 11-04-2022  (ਅਪਲਾਈ  ਕਰੋ  )

RECENT UPDATES

Today's Highlight