ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Saturday, 2 April 2022

MGSIPAP CHANDIGARH RECRUITMENT 2022: ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ

 

Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration, Punjab Institutional Area, Sector - 26, Chandigarh  Website : mgsipap.punjab.gov.in 

 Mgsipap recruitment of   Senior Consultant and Data Entry Operator.

  MGSIPA intends to hire
 i) Senior Consultant (one) and
 ii) Data Entry Operator (one) purely on contractual basis under the Government of India sponsored Project implementation of Disaster Risk Reduction as per the following: 

 1. Senior Consultant (One No.:- Educational qualification: Master's Degree with 60% marks in any discipline (preferably in Disaster Management Social Work, Sociology, Geography, Agriculture, Architecture, Engineering, Urban Planning). Preferred Ph.D in the field of Disaster Management. Punjabi language exam pass at matriculate level.

 Remuneration: Monthly consolidated remuneration of Rs. 60,000/-

2. Data Entry Operator (One No.) Educational qualification: Graduation in any discipline having Diploma/Certificate Course (1 Year) in Computers Typing Speed of 40 wpm (Englishy30 wpm (Punjabi).

Punjabi language exam pass at matriculate level. 

Remuneration: Monthly consolidated remuneration of Rs. 22,000/- •  


DETAILED notice relating to requisite experience, job profile, selection procedure, application procedure etc. may please be checked in MGSIPA's website: mgsipa.punjab.gov.in 

 Last date for submitting application is 24.04.2022 through email.: careermgsipa@gmail.com


Phone: +91-172-2793589/91 Fax: +91-172-2793589/91 Extn: 400 Email:helpdesk.mgsipa@punjab.gov.in

RECENT UPDATES

Today's Highlight