ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Saturday, 26 March 2022

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ  ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ   ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ Punjab Document Writer's Licensing Amendment) Rules, 2018 dated 24.07.2018 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ। 


ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ।


RECENT UPDATES

Today's Highlight