Saturday, 23 October 2021

PSEB 1ST TERM EXAM : ਪੰਜਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੱਸਵੀਂ ਬਾਰਵ੍ਹੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ TERM 1 ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ 👇 ( ALL SYLLABUS)

 5th 8th 10th 12th ਦੇ first term ਦਾ syllabus ( ALL SYLLABUS) 
Term-1 (2021-2022): Syllabus and Structure of Question Paper

Class 5

5th Class Model Paper Term-1 Hindi

5th Sample Paper Term-1 Nov, 2021 Board

class 5th Syllabus & structure of Urdu 2021-22

Mathematics-V Term-1

English-V Structure of Question Paper Term-1

English-V Syllabus Term-1

EVS-5th Class Term-1

Hindi-V Structure of Question Paper Term-1

Hindi-V Syllabus Term-1

Pbi Structure of Ques Paper (1st Lang)

Class 8

Class 8th Term-1 English

Class 8th Term-1 Final Syllabus

Class 8th Syllabus & Structure of Urdu Term-1 First Language-2021-22

English Class 8th Term-1 Final Syllabus

Mathematics-VIII Term-1

Hindi-1st Language VIII Syllabus Term-1

Hindi-2nd Language VIII Syllabus Term-1

Hindi-1st Language VIII Structure of QP Term-1

Hindi-2nd Language VIII Structure of QP Term-1

Social Science VIII Syllabus & Structure Term-1

Pbi (1st Lang) Structure of Ques Paper

Class 10

Class-10th Syllabus & Structure of Urdu Elective Term-1 (2021-22)

Class 10th Syllabus & Structure of Urdu Second Language Term-1 2021-22

Pbi - A Structure of Ques Paper

Pbi - B Structure of Ques Paper

Mathematics-X Term-1

Science-X Term-1

English-X Structure of Question Paper Term-1

English-X Syllabus Term-1

Hindi-X Structure of QP Term-1

Hindi-X Syllabus Term-1

Punjab History & Culture Paper A & B Syllabus & Structure Term-1

Social Science-X Syllabus & Structure Term-1

Class 12

12 Psychology Model test paper Term-1

12th chemisterysample paper semester-1

12th class AGRICULTURE Term-1 MODE TEST PAPER

12th class DEFENCE STUDIES TERM-1 MODEL TEST PAPER

12th class PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TERMI-1

12th Computer Application Model Test Paper Term-I

12th Economics Final Sample Paper Term-1-Punjabi Medium

12TH Gen Pbi Model QueP term-1

12th Gen Pbi Term-1 Syllabus and Structure

12th model test paper commerce FEB

12th model test paper math Term-1 class 12 Final

12th model test PAPER physics

12th NCC TERM-1 Model Test Paper

12th sample paper Biology

12th Sample Paper Business Studies-2

ACCOUNTANCY 12th SQP converted

class 12 subject music tabla model test paper term-1

class 12 subject music vocal model test paper term-1

class 12th SUBJECT MUSIC vaadan MODEL TEST PAPER TERM-1

Pbi - Elective Structure of Ques Paper

Pbi Structure of Ques Paper (1st Lang)

Accountancy-II-XII Term-1

Biology-XII Term-1

Business-Studies-II-XII Term-1

CHEMISTRY-XII Term-1

Defence-Studies-XII Term-1

Fundamental-of-E-Business-XII Term-I

Gaayan-XII Term-1

Gurmat-sangeet-XII Term-1

Mathematics-XII Term-1

NCC-XII Term-1

Physical-Education-XII Term-1

Physics-XII Term-1

Tabla-XII Term-1

Vaadan-XII Term-1


Important Links

ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨ ਬੋਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਰੀ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ, ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਰੀ,  ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ 


10-2 Sanskrit (Syllabus and Structutre of Question Paper) Term-1

Computer Applications-XII Syllabus and Structure of Questtion Paper for Term-1

Economics-XII (Syllabus & Structure of Question Paper) Term-1

English Elective-XII (Syllabus) Term -1

General English-XII (Syllabus)-Term-1

Genral English-XII (Structure of Question)-Term-1

Hindi Elective-XII (Structure of Question Paper) Term-1

History-XII Syllabus & Structure Term-1

Philosophy-XII Syllabus & Structure Term-1

Political Science-XII (Syllabus) Term-1

Psychology-XII (Structure of Question Paper) Term-1

Punjab History & Culture -XII Syllabus & Structrure Term-1 New

Religion-XII (Structure of Question Paper) Term-1

Religion-XII (Syllabus) Term-1

Sociology-XII (Syallbus & Structure of Question Paper) Term-1

English Elective-XII (Structure of Question Paper)- Term-1

Hindi Elective-XII (Syllabys) Term-1

Psychology-XII Syllabus Term-1.pdf


RECENT UPDATES

Today's Highlight

ETT 6635 RECRUITMENT 2021 RESULT LINK

  ETT 6635 RECRUITMENT 2021 RESULT    "ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. (ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਏਰੀਏ) ਅਤੇ 22 ...