Friday, July 02, 2021

ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

 


ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਦੋ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

All About ONLINE TRANSFER 

  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ  ਅਧਿਆਪਕ   ਨੂੰ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ  5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ   ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

JOIN US ON TELEGRAM

JOIN US ON TELEGRAM
PUNJAB NEWS ONLINE

Today's Highlight