Sunday, 11 April 2021

ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਇਥੇ

 ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , 

 ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ  ਇਥੇ ਦੇਖੋ Or  CLICK HERE


NOT ELIGIBLE CANDIDATES SEE HERERECENT UPDATES

Today's Highlight

PSEB 1ST TERM EXAM : ਪੰਜਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੱਸਵੀਂ ਬਾਰਵ੍ਹੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ TERM 1 ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ 👇 ( ALL SYLLABUS)

 5th 8th 10th 12th ਦੇ first term ਦਾ syllabus ( ALL SYLLABUS)  Term-1 (2021-2022): Syllabus and Structure of Question Paper Class 5 5th Class...