Tuesday, 6 April 2021

ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ/ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਰੂ

 

RECENT UPDATES

Today's Highlight

PSEB 1ST TERM EXAM : ਪੰਜਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੱਸਵੀਂ ਬਾਰਵ੍ਹੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ TERM 1 ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ 👇 ( ALL SYLLABUS)

 5th 8th 10th 12th ਦੇ first term ਦਾ syllabus ( ALL SYLLABUS)  Term-1 (2021-2022): Syllabus and Structure of Question Paper Class 5 5th Class...