Monday, 5 April 2021

ਪੰਜਵੀਂ/ਅੱਠਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਅੰਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 20-03-2021 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 10-04-2021 ਤਕ ਵਾਧਾ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ/ਅੱਠਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਅੰਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 20-03-2021 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 10-04-2021 ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਮਿੱਥੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਅੰਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗੇੇਗਾ।

RECENT UPDATES

Today's Highlight

PSEB 1ST TERM EXAM : ਪੰਜਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੱਸਵੀਂ ਬਾਰਵ੍ਹੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ TERM 1 ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ 👇 ( ALL SYLLABUS)

 5th 8th 10th 12th ਦੇ first term ਦਾ syllabus ( ALL SYLLABUS)  Term-1 (2021-2022): Syllabus and Structure of Question Paper Class 5 5th Class...