ਮਾਸਟਰ, ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਮਾਸਟਰ, ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 

PTI RECRUITMENT 2024 : 

Applications are invited for the following posts in C-PYTE working under the Department of Employment Generation, Skill Development and Training, Punjab

Camp Commandant 01 Salary: 44900/- as ser Level 7 Cell-1

Master 09 Salary:21700/-, Level 3, Cell-1

Physical Training Instructor: 07 salary: 19900/-, Level 2, Cell-1 

Clerk 02  : 19900/-, Level 2, Cell-1  

Last date and time: 29.02.2024 up to 4.00 p.m.For details logon to: www.pbemployment.punjab.gov.in

School holiday

PUNJAB SCHOOL HOLIDAYS IN MARCH 2024: ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

PUNJAB SCHOOL HOLIDAYS IN MARCH 2024: 10 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ/ਆਫਿਸ । ਦੇਖੋ ਛੁਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ  ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 8  ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ...

Trends

RECENT UPDATES