ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Wednesday, 27 April 2022

PPSC RESULT: ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ, SEE Here

 


PPSC DECLARED result of following posts, click on the links to view result


 • Final Result For 03 Posts Of Section Officer Electrical In The Department Of Agriculture In Punjab State Warehousing Corporation Government Of Punjab Updated 27-04-2022
 • Final Result For 25 Posts Of Junior Engineer Electrical In The Department Of Pwd B And R Government Of Punjab Updated 27-04-2022
 • Final Result For 13 Posts Of Junior Engineers Electrical In The Department Of Water Resource Government Of Punjab Updated 27-04-2022
 • Final Result For 02 Posts Of Junior Engineers Electrical In The Department Of Rural Development And Panchayat Government Of Punjab Updated 27-04-2022
 •  Final Result For 05 Posts Of Junior Engineer- Electrical In Department Of Local Government Municipal Corporation Government Of Punjab Updated 27-04-2022
 •  Final Result For 13 Posts Of Junior Engineers-Mechanical In The Department Of Punjab Water Resource Management And Development  Corporation Government Of Punjab Updated 27-04-2022

 • Final Result For 67 Posts Of Junior Engineers- Mechanical In The Department Of Water Resource Government Of Punjab Updated 27-04-2022
 •  Final Result For 02 Posts Of Junior Engineer Mechanical In Department Of Local Government Municipal Council-Nagar Panchayat Government Of Punjab Updated 27-04-2022
 •  Final Result For 04 Posts Of Junior Engineer Mechanical-Electrical In The Department Of Water Supply And Sanitation Government Of Punjab Updated 27-04-2022
 • RECENT UPDATES

  Today's Highlight