ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Thursday, 5 May 2022

PSEB SYLLABUS 2022-23: ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, ਇਥੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ

PSEB  SYLLABUS FOR SESSION  2022-23








 ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਜਮਾਤ ਵਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਇਜ ਸਿਲੇਬਸ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।



PSEB 8th Class Syllabus

PSEB 9th Class Syllabus

PSEB 10th Class Syllabus

PSEB 11th Class Syllabus 

PSEB 12TH CLASS SYLLABUS 


JOIN TELEGRAM FOR LATEST UPDATE ON MOBILE FROM JOBSOFTODAY

https://t.me/PBJOBSOFTODAY

🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕


1st To 4th Class Syllabus 

1ST TO 4TH CLASS SYLLABUS 22-23

Scheme of study 1st to 4th class

Pseb Syllabus 2022-23Punjabi First Language 1-4

Pseb Syllabus  2022-23 Punjabi Second Language 1-4 

Pseb Syllabus 2022-23 Hindi First & Second Language 1-4 

Pseb Syllabus   2022-23 English 1-4

Pseb Syllabus 2022-23 Urdu 1-4

Pseb Syllabus 2022-23EVS 1-4

Pseb Syllabus 2022-23Mathematics 1-4

Pseb Syllabus 2022-23Welcome Life 1-4



5th Class Syllabus 

Pseb Syllabus 2022-23 5TH CLASS SYLLABUS 22-23

Pseb Syllabus 2022-23 Scheme of study 5th

Pseb Syllabus  2022-23  5th Punjabi First Language 

Pseb Syllabus  2022-23  5thPunjabi Second Language

Pseb Syllabus  2022-23  5thHindi First Language 

Pseb Syllabus  2022-23  5thHindi Second Language

Pseb Syllabus  2022-23  5th Urdu First Language 

Pseb Syllabus  2022-23  5th Urdu Second Language

Pseb Syllabus  2022-23  5th English Language

Pseb Syllabus  2022-23  5th Mathematics -5

Pseb Syllabus  2022-23  5th EVS-5

Pseb Syllabus  2022-23  5th Welcome Life -5

Pseb Syllabus  2022-23  5th Health & physical Education-5

PSEB 6th and 7th Class Syllabus 

6TH AND 7TH CLASS SYLLABUS 22-23

Scheme of study 6th & 7th

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7th Punjabi First Language 6-7

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7thPunjabi Second Language 6-7

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7thHindi First & Second Language -6

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7thHindi First & Second Language -7

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7th Urdu Language 6-7

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7th Sanskrit Language 6-7

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7th English language 6-7

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7th Social Studies 6-7

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7th  Science 6-7

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7th Computer Science 6-7

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7th Agriculture 6-7

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7th Cutting-&-Tailoring 6-7

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7th Geometrical-Drawing-&-Chitarkala 6-7

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7th Health-&-Physical-Education 6-7

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7th Home-Science 6-7

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7th Mathematics 6-7

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7th Music & Dance 6-7

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7th Music-Instrument 6-7 

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7th Music Vocal 6-7

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7th Needle -Work 6-7

Pseb Syllabus  2022-23  6th-7th  welcome Life 6-7


PSEB 8th Class Syllabus

PSEB 9th Class Syllabus

PSEB 10th Class Syllabus

PSEB 11th Class Syllabus 

PSEB 12TH CLASS SYLLABUS 




RECENT UPDATES

Today's Highlight