Tuesday, July 20, 2021

ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ) ਜੁਲਾਈ 2021 ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

 

ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ) ਜੁਲਾਈ 2021 ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 12-07-2021 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 06-08-2021 (ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ) ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ WWW.pseb.ac.in ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 


JOIN US ON TELEGRAM

JOIN US ON TELEGRAM
PUNJAB NEWS ONLINE

Today's Highlight