Saturday, May 15, 2021

ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੀ੍ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ

 

COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੈਟਿਕ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਨਤੀਜਾ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਪੀ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ PAS/Bimonthly ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ(July, September, November and December) ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।


JOIN US ON TELEGRAM

JOIN US ON TELEGRAM
PUNJAB NEWS ONLINE

Today's Highlight

26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 2.25 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਕਸ : ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ.

  ਦਫਤਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਬਲਾਕ ਰਾਜਪੂਰਾ-1  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 01/01/2016 ਤੋਂ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬ...