ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ FIR ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ FIR ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 


School holiday

SCHOOL HOLIDAYS IN NOVEMBER 2023: ਸਕੂਲਾਂ , ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

SCHOOL HOLIDAYS IN  NOVEMBER  2023:   ਸਕੂਲਾਂ , ਦਫਤਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ  SCHOOL HOLIDAYS IN NOVEMBER 2023 ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵ...

Trends

RECENT UPDATES