ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ


SCERT PUNJAB TEACHER BHRTI 2023: ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 

ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ 3 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 17 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ/ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ । ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ./ਡਾਇਟ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਪਿਉਟਰ ਅਤੇ ਟਾਇਪਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਣ, ਦਫਤਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

BOOK YOUR SPACE ( ਐਡ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ )

BOOK YOUR SPACE ( ਐਡ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ )
Make this space yours

RECENT UPDATES

Trends