BIMONTHLY TEST DATESHEET: 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਈਮੰਥਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਹਦਾਇਤਾਂਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ Bi-monthly test-1 ਮਿਤੀ 3 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Bi-monthly test-1 ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਟੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈਣਗੇ।

School holiday

PUNJAB SCHOOL HOLIDAYS IN MARCH 2024: ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

PUNJAB SCHOOL HOLIDAYS IN MARCH 2024: 10 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ/ਆਫਿਸ । ਦੇਖੋ ਛੁਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ  ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 8  ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ...

Trends

RECENT UPDATES