DR. HARGOBIND SCHOLARSHIP: ALL ABOUT HARGOBIND KHURANA SCHOLARSHIP IN PUNJAB

 ਡਾ: ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅੱਪਡੇਟ: ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ

ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ:- ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ

1) ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼:-

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 01-08-2013 ਨੂੰ ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ PSEB ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ 80% ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ  ਸਹਾਇਤਾ  ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 30,000/- ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


2) ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ/ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ, PSEB ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 80% ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


3) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭ/ਸਹਾਇਤਾ:-

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੁ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 30,000/- ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ  ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ


4) ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ:-


5) ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 

 ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ 

 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ।


6) ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ/ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:-

ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 80% ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧਤ ਡੀਈਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


7) ਅਰਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ: -

ਵਿਦਿਆਰਥੀ -> ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ->D.E.O(SE)->D.P.I(SE)


8)   ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਡੀਈਓ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।


9) ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ


10) ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ:-

OSD (ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ), C)/o DGSE, ਪੰਜਾਬ। ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ:- 0172-2234531

RECENT UPDATES

School holiday

SCHOOL HOLIDAYS IN FEBRUARY 2023: ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਛੂਟੀਆਂ

SCHOOL HOLIDAYS IN FEBRUARY 2023   ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ  ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਰ...