Tuesday, 17 May 2022

BREAKING NEWS: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

Trending

RECENT UPDATES

Today's Highlight