ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Saturday, 30 April 2022

PPSC DISTT ATTORNEY RECRUITMENT 2022: ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 119 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

 PPSC DISTT ATTORNEY RECRUITMENT 2022 

The Punjab Public Service Commission invites Online Application Forms from eligible candidates for recruitment to 119 posts of Assistant District Attorney in the Department of Home Affairs and Justice, Govt. of Punjab. 

CATEGORY WISE POSTS 

 INITIAL PAY: Rs. 35,400/- 
 The minimum pay admissible for the ibid posts shall be as per notification by PUNJAB GOVT.

 ESSENTIAL QUALIFICATIONS


Persons who possess a degree of Bachelor of Law (Professional Degree) of a recognized university or institution or who are Barristers of England or Ireland or are members of Faculty of Advocates of Scotland and are eligible for being enrolled as an Advocate under Advocates Act, 1961, and who have two years experience of practice at the Bar 

 Punjabi of Matric or its equivalent Standard. 

 AGE :  Candidates should not be below 18 years and above 37 years of age as on 01/01/2022.
Age relaxation as per official notification


SUBMISSION OF APPLICATION FORM


The candidates can ONLY apply by filling Online Application Form, a link of which is available on the website of the Commission http://ppsc.gov.in

 Last Date To make new registration for applying for the post.  20/05/2022
By 11:59:00 PM

To deposit the Application and Examination Fees by system generated Bank Challan Form.  30/05/2022
[ During Banking
Hours] 

IMPORTANT LINKS: 
PPSC OFFICIAL WEBSITE: http://ppsc.gov.in 
RECENT UPDATES

Today's Highlight