ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Thursday, 30 December 2021

ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

 


RECENT UPDATES

Today's Highlight