Wednesday, 29 September 2021

ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀਜ਼. ਨੂੰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀਜ਼. ਨੂੰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ। ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ Half Pay Leave ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ add on ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 


ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ proportionate ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ


 ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀਜ਼. ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਟਿਪਣੀ/ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਸਹਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣਗੇ।


 ਵਿਦੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ (ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ) ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


RECENT UPDATES

Today's Highlight

ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ , ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 25 ਨੂੰ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ  15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।   LATEST NEWS ABOUT  PUNJAB SCHOOL   ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾ...