HP UNIVERSITY B.ED ADMISSION 2024: ਹਿਮਾਚਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐੱਡ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਬੀ.ਐੱਡ. ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2024


ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (HPU) ਨੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਬੀ.ਐੱਡ.) ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ 2024 ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀਰਵਾਰ, 20 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਯੋਗਤਾ

  • ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਅੰਕ (SC/ST ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 45%)।
  • ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

  • * 85% ਸੀਟਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (HP) ਦੇ ਅਸਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 15% ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ


ਬੀ.ਐੱਡ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2024 18 ਮਈ, 2024 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ [https://admissions.hpushimla.in/FeesMain.aspx]ਰਾਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 


ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ


1. ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ [https://admissions.hpushimla.in/FeesMain.aspx]'ਤੇ ਜਾਓ।
2. 'B.Ed' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2024' ਲਿੰਕ.
3. ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।
4. ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
5. ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੋ।
6. ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।
7. ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਔਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕਰੋ।
8. ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
9. ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਲਓ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼


* ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ
* ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ
* ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ
* ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)
* ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (HP ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ)

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ


* ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਡ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2024 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
* ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ


* ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: ਮਈ 18, 2024
* ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 6 ਜੂਨ, 2024
* ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ: 20 ਜੂਨ, 2024

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ


ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ, ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 0177-2833648 ਅਤੇ 2830891 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

**ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ**


ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ 18 ਜੁਲਾਈ, 1970 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ NAAC ਦੁਆਰਾ 'ਏ' ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?


ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੀ.ਐੱਡ. ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2024 ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Himachal Pradesh University Announces B.Ed. Entrance Test 2024


The Himachal Pradesh University (HPU) has announced the B.Ed. Entrance Test 2024 for admission to two-year regular Bachelor of Education (B.Ed.) courses. The entrance test is scheduled for Thursday, June 20, 2024.

Eligibility

The entrance test is open to candidates who hold a Bachelor’s degree in any stream from a recognized university with at least 50% marks in the aggregate (45% for SC/ST candidates).
Candidates who are appearing for their final year of their Bachelor’s degree examination can also apply.

Reservation of Seats


* 85% of the seats are reserved for bonafide candidates of Himachal Pradesh (HP) and 15% to the candidates of other states.

Application Process


Online applications for the B.Ed. Entrance Test 2024 will be accepted from May 18, 2024, to June 6, 2024, through the University website [https://admissions.hpushimla.in/FeesMain.aspx](https://admissions.hpushimla.in/FeesMain.aspx).
The application fee is likely to be different for various categories. Please refer to the official notification for the latest information.

How to Apply


1. Visit the official website of Himachal Pradesh University [https://admissions.hpushimla.in/FeesMain.aspx](https://admissions.hpushimla.in/FeesMain.aspx) during the application period.
2. Click on the ‘B.Ed. Entrance Test 2024’ link.
3. Register yourself by providing the required details.
4. Login using your registration credentials.
5. Fill out the online application form carefully.
6. Upload scanned copies of the required documents.
7. Pay the application fee online.
8. Submit the online application form.
9. Take a printout of the submitted application form for future reference.

Required Documents


* Scanned copy of the candidate's photograph
* Scanned copy of the candidate's signature
* Scanned copy of the candidate's mark sheet of the Bachelor’s degree examination 
* Category certificate (if applicable)
* Domicile certificate (for HP candidates)

Selection Process


* Candidates will be shortlisted based on their performance in the B.Ed. Entrance Test 2024.
* The weightage of the entrance test score for the final merit list will be determined by the University.

Important Dates


* Online application start date: May 18, 2024
* Online application deadline: June 6, 2024
* Entrance test date: June 20, 2024

Contact Information


For any enquiry, contact the Himachal Pradesh University Controller of Examinations on telephone No. 0177-2833648 & 2830891 during working days.

**About Himachal Pradesh University**


Himachal Pradesh University is a public state university located in Shimla, Himachal Pradesh, India. It was established on July 18, 1970, and is accredited ‘A’ Grade by NAAC. The University offers a wide range of undergraduate, postgraduate, and doctoral programs in various disciplines.

Who Should Apply?


The Himachal Pradesh University B.Ed. Entrance Test 2024 is a great opportunity for candidates who are interested in pursuing a career in teaching. If you have a Bachelor’s degree in any stream and meet the eligibility criteria, you are encouraged to apply.
 

Featured post

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (14 ਜੁਲਾਈ 2024) - ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ

  ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (14 ਜੁਲਾਈ 2024) - ਪੰਜਾਬੀ  ਵਿੱਚ ਮੇष (Aries): ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਰਹੇਗਾ. ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ...

BOOK YOUR SPACE ( ਐਡ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ )

BOOK YOUR SPACE ( ਐਡ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ )
Make this space yours

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ

RECENT UPDATES

Trends