ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ PES ਅਧਿਕਾਰੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਡੀ ਬਾਰ

16 MARCH 

14 March 2024

4 March 

 Punjab Government Transfers Two Assistant Directors of School Education

The Punjab government has transferred two Assistant Directors of School Education with immediate effect.

Satnam Singh, who was serving as an Assistant Director in the office of the Director General School Education (DGSE), has been transferred to the post of Jila Shiksha Adhikari (SSA) (Secondary Education) in SAS Nagar.

Dimpi Dhir, who was also serving as an Assistant Director in the office of the DGSE, has been transferred to the post of Principal, Government Senior Secondary School, Lalru.

The orders were issued by Kamal Kishor Yadav, IAS, Secretary to the Government of Punjab, School Education Department.Featured post

SCHOOL HOLIDAYS IN JULY 2024: ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ

HOLIDAYS IN THE MONTH OF JULY 2024 :  ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜੀ ਨੰ. ਛੁੱ...

BOOK YOUR SPACE ( ਐਡ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ )

BOOK YOUR SPACE ( ਐਡ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ )
Make this space yours

RECENT UPDATES

Trends