CHT SUSPENDED: ਅਸ਼ਲੀਲ ਆਡਈਓਜ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਮੁਅੱਤਲ


DEO SUSPEND : ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਅੱਤਲ  


 CHT SUSPENDED: ਅਸ਼ਲੀਲ ਆਡਈਓਜ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਮੁਅੱਤਲ 

RECENT UPDATES