ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ ਭਰਤੀ 2022: ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀਆਂ 107 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

 ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ ਭਰਤੀ 2022

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਭਰਤੀ 2022


ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਚੋਣ  ਬੋਰਡ , ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਮੰਡਲ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ


ਇਸਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ . 08/2022ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ 107 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in 'ਤੇ ਮਿਤੀ 23.05.2022 ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ ਭਰਤੀ 2022 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 08/2022


ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ: ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਪੰਜਾਬ

ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ: ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ (ਈਟੀਆਈ)

ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 107

ਉਮਰ: 18-37 ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ,ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ।

ਯੋਗਤਾ: ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ (ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ)


ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ: ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ ਭਰਤੀ 2022


ਪੰਜਾਬ ਈਟੀਆਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 23 ਮਈ 2022

ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 23 ਮਈ 2022

ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: ਜੂਨ 2022

ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ: (ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਪਡੇਟ)

ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਮਿਤੀ: (ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਪਡੇਟ)


ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ (ਈਟੀਆਈ) ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 2022 ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿੰਕ

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://excise.punjab.gov.in/

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: sssb.punjab.gov.in

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਲਈ ਲਿੰਕ : (ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਪਡੇਟ)

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ: sssb.punjab.gov.in

  •  ਸਿਲੇਬਸ ਪੁੱਡਾ ਭਰਤੀ 2022 ਲਈ ਲਿੰਕ: ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ


ਪੁੱਡਾ ਭਰਤੀ 2022 ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ


ਸਵਾਲ: ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਤੁਸੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। Sssb.punjab.gov.in


ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ। (ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ)

ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ 2022 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ 18-37 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਸਵਾਲ: ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਲਿੰਕ www sssb.punjab.gov.in 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ


ਸਵਾਲ: ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

RECENT UPDATES

School holiday

DIRECT LINK JNV Result 2023: Check Your Results Online Now

JNV Result 2023: Check Your Results Online Now The Jawahar Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) will  announce the results of the JNV Class 6 Ent...