ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Monday, 4 April 2022

PSEB DIGITAL CERTIFICATE: ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ

 

ਮੋਹਾਲੀ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 

ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।Online Application Form for Second Copy / Board Migration / Transcript Certificate

ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Important Links Date Extended upto 15-04-2022 to Apply for On Demand Certificate (Hard Copy ) of March 2021


RECENT UPDATES

Today's Highlight