ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Monday, 4 April 2022

PUNJAB SCHOOL TIME TABLE:ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:00ਵਜੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Also read:


ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।    
PERIOD                      TIME 
MORNING ASSEMBLY    08.00-08.20       1                               08.20-09.00       2                               09.00-09.40       3                               09.40-10.20       4                               10.20-11.00       5                               11.00-11.40 
--  -----  --- RECESS-  11.40-12.00  - 6                               12.00-12.40       7                               12.40-01.20       8                                01.20-2.00 


GET LATEST UPDATE JOIN TELEGRAM

RECENT UPDATES

Today's Highlight