Tuesday, 23 November 2021

ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਲੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ, ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਇਥੇClass X Sample Question Paper & Marking Scheme for Exam 2021-22

Subject Sample Question Paper Marking Scheme Practice Questions

Science SQP MS PQ

Elements of Book Keeping and Accountancy SQP MS 

Elements of Business SQP MS 

English (Language & Literature) SQP MS PQ

Hindi A SQP MS PQ

Hindi B SQP MS 

Home Science SQP MS 

Computer Application SQP MS 

Mathematics (Basic) SQP MS 

Mathematics (Standard) SQP MS PQ

Social Science SQP MS PQ

NCC SQP MS 

Hindustani Music (Melodic) SQP MS 

Hindustani Music (Percussion) SQP MS 

Hindustani Music (Vocal) SQP MS 

Carnatic Music-Melodic Instruments SQP MS 

Carnatic Music-Percussion Instruments SQP MS 

Carnatic Music-Vocal SQP MS 

Painting SQP MS 

Arabic SQP MS 

Bengali SQP MS 

Assamese SQP MS 

Bahasa Melayu SQP MS 

Bhutia SQP MS 

Bodo SQP MS 

French SQP MS 

German SQP MS 

Gujarati SQP MS 

Gurung SQP MS 

Japanese SQP MS 

Kannada SQP MS 

Kashmiri SQP MS 

Lepcha SQP MS 

Limboo SQP MS 

Malayalam SQP MS 

Manipuri SQP MS 

Mizo SQP MS 

Marathi SQP MS 

Nepali SQP MS 

Odia SQP MS 

Persian SQP MS 

Punjabi SQP MS 

Rai Language SQP MS 

Russian SQP MS 

Sanskrit SQP MS 

Sherpa SQP MS 

Sindhi SQP MS 

Spanish SQP MS 

Tamil SQP MS 

Tamang SQP MS 

Tangkhul SQP MS 

Telugu AP SQP MS 

Telugu Telangana SQP MS 

Thai SQP MS 

Tibetan SQP MS 

Urdu A SQP MS 

Urdu B SQP MS 

SQPs of remaining subjects coming soon.

RECENT UPDATES

Today's Highlight

PSEB BOARD/NON BOARD EXAM: ਸਿਲੇਬਸ, ਡੇਟ ਸੀਟ, ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ, GUESS PAPER

DATESHEET : TERM - 1 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ, ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ     PSEB 1ST TERM EXAM : ਪੰਜਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੱਸਵੀਂ ਬਾਰਵ੍ਹੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ TERM 1 ਦੇ ਪੇ...